Kontakt

 

Pani Alina Sofińska udziela informacji związanych ze Studiami oraz przyjmuje dokumenty aplikacyjne.

mgr Alina Sofińska
Centrum Kształcenia Ustawicznego
tel./fax: 71 36 80 949
e-mail: alina.sofinska [at] ue.wroc.pl
bud. CKU, pok. 4

W sprawach studiów można także kontaktować się z Katedrą TOiZ:
mgr Aurelia Domaradzka
Specjalistka w Katedrze Teorii Organizacji i Zarządzania
tel./fax: 71 36 80 672
e-mail: aurelia.domaradzka [at] ue.wroc.pl
bud. J, pok. 4
pn-pt: 8:00-15:00

 

Dodatkowych informacji o Studiach udzielają także ich Kierownicy:

Studia Lean Management, Lean Services, Six Sigma, Zarządzanie dla Inżynierów
dr Marek Krasiński
Katedra Teorii Organizacji i Zarządzania
tel. 71 36 80 654
marek.krasinski [at] ue.wroc.pl

Studia Zarządzanie Projektami
dr Krzysztof Ćwik
Katedra Teorii Organizacji i Zarządzania
tel. 71 36 80 654
krzysztof.cwik [at] ue.wroc.pl

Studia HR Business Partner
dr Witold Szumowski
Katedra Teorii Organizacji i Zarządzania
tel. 71 36 80 654
witold.szumowski [at] ue.wroc.pl