Zarządzanie dla Inżynierów

Zapraszamy na II edycję JEDYNYCH W POLSCE menedżerskich studiów podyplomowych dedykowanych DLA INŻYNIERÓW!

OPINIA DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA O STUDIACH ZARZĄDZANIE DLA INŻYNIERÓW:
Przygotowany przez Pana program studiów podyplomowych ma wysokie walory merytoryczne i będzie wzbudzał zainteresowanie wśród inżynierów różnych specjalności.
dr hab. inż. Eugeniusz Hotała
Przewodniczący Rady DOIIB

Podstawowym celem studiów jest dostarczenie NOWOCZESNEJ i KOMPLEKSOWEJ wiedzy menedżerskiej niezbędnej w pracy każdego Inżyniera. Studia „Zarządzanie dla inżynierów” zostały stworzone tak, aby każdy z uczestników zdobył nie tylko WIEDZĘ teoretyczną, ale także UMIEJĘTNOŚCI praktycznego wykorzystywania narzędzi, metod i technik zarządzania w związku z tym programy poszczególnych przedmiotów ukierunkowane są na rozwój kompetencji twardych oraz miękkich. Szczegółowy program studiów został opracowany i konsultowany z wieloma menedżerami czynnie działającymi w branży budowlanej, środowiskowej oraz produkcyjnej. Zajęcia prowadzone są zarówno przez uznanych teoretyków, jaki i praktyków zarządzania oraz inżynierii.

Studia zostały opracowane w taki sposób, aby zmaksymalizować korzyści dla Słuchaczy. Najważniejsze z nich to:

  • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu – jednej z najlepszych uczelni ekonomicznych w kraju,
  • możliwość uczestniczenia w zajęciach prowadzonych przez najlepszą kadrę dydaktyków i praktyków zarządzania z wieloletnim doświadczeniem,
  • uczestniczenie w Studiach, których program odpowiada aktualnym potrzebom przedsiębiorstw,
  • możliwość skorzystania z dodatkowej oferty szkoleń dedykowanych tylko Słuchaczom,
  • możliwość nawiązania wielu cennych kontaktów oraz wymiany doświadczeń, zwłaszcza w trakcie wyjazdu szkoleniowo-integracyjnego.

Dodatkowo Słuchacze otrzymują w ramach studiów m.in.:

  • dostęp do licencjonowanych kopii specjalistycznego oprogramowania, m.in. Visio 2016 Pro, Project Pro 2016,
  • dostęp do zasobów bibliotecznych Uniwersytetu,
  • dostęp do światowych baz naukowych, m.in. EBSCO oraz Web of Knowledge,
  • publikacje książkowe związane z zarządzaniem.