Kadra

Kadrę dydaktyczną stanowią doświadczeni pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz praktycy prowadzący różnego typu projekty w firmach o światowym zasięgu. Wszyscy zaangażowani w studia wykładowcy i trenerzy uzyskują najwyższe oceny w ankietach ewaluacyjnych przeprowadzanych podczas szkoleń oraz zajęć na innych studiach podyplomowych.

Kierownikiem Studiów jest dr Marek Krasiński, który tematyką lean managementu interesuje się nieprzerwanie od 2007 roku.
Dr Krasiński jest autorem wielu publikacji związanych z możliwościami stosowania japońskich koncepcji zarządzania w polskim obszarze kulturowym, w tym książki pt. „Kulturowe uwarunkowania wykorzystania japońskich koncepcji, metod i technik zarządzania”. Jest autorem pierwszych w Polsce publikacji związanych z możliwością stosowania metodyki Kanban w zarządzaniu projektami IT i non-IT oraz autorskiej metodyki diagnozowania przygotowania organizacji do wdrożenia lean. Certyfikowany OpEx Six Sigma Green Belt. Realizował projekty m.in. dla Toyota Motor Industries Poland, Bridgestone Diversified Products Poland. LG Display, Guenther Polska, PHP MOCHNIK. W Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu prowadzi zajęcia z japońskich metod zarządzania na różnych studiach podyplomowych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych oraz sprawuję opiekę nad Kołem Naukowym KAIZEN. Jako ekspert, dr Marek Krasiński regularnie bierze udział w szkoleniach oraz sesjach treningowych na całym świecie. W ostatnim czasie prowadził prelekcję podczas Letniej Szkoły Lean Management w Wolfsburgu oraz szereg sesji treningowych podczas 1st Japan Kaizen Tour w Japonii, gdzie także wygłosił otwierającą mowę w Ambasadzie RP w Tokio. Został także zaproszony z wykładem przez SHOKOKAI (związek japońskich pracodawców w Polsce), które skupia niemal 90 firm japońskich działających w Polsce.

Tomasz Król – ekspert w dziedzinie wdrażania Lean Management, konsultant, trener i autor programów szkoleniowych w obszarze zarządzania produkcją. Posiada ponad piętnastoletnie doświadczenie w stosowaniu filozofii Lean Management, prowadzi szkolenia z zakresu technik i narzędzi odchudzonego wytwarzania. Do 2002. związany z przemysłem motoryzacyjnym. Od tego czasu wdraża autorskie rozwiązania w przedsiębiorstwach, w tym m.in. NUTRICIA, Cadbury Wedel Sp. z o. o., Wagony Świdnica S.A., FAM S.A., PESA Pojazdy Szynowe, POCH S.A., Victaulic Polska, Scania Poland. Specjalizuje się w metodyce kaizen, tworzeniu wskaźników pomiaru procesów produkcyjnych, technice SMED, systemie TPM, a także standaryzacji pracy. Absolwent Uniwersytetu Śląskiego i Politechniki Warszawskiej. Biegle posługuje się językiem angielskim i rosyjskim, w których także prowadzi szkolenia.

jjaniszewskiJan M. Janiszewski – Uczestnik studiów doktoranckich w Kolegium Ekonomiczno Społecznym SGH. Autor licznych artykułów i opracowań z zakresu kaizen, lean management, zarządzania jakością oraz międzynarodowych stosunków gospodarczych. Doświadczenie zdobywał realizując projekty z zakresu optymalizacji produkcji i staże w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Organizator konferencji, wizyt benchmarkingowych w kraju i za granicą (Niemcy, Włochy, Wielka Brytania, Japonia) i szkoleń z zakresu lean management. Swoje zainteresowania naukowe koncentruje wokół geopolityki, konkurencyjności międzynarodowej, kaizen, demografii oraz wpływu kultury na modele zarządzania. Posiada uprawnienia pedagogiczne do pracy nauczyciela. Ekonomista, inżynier i politolog z wykształcenia i zamiłowania, project manager z zawodu. Członek Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego i Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją.

ksiemieniuk (105x158)Kamil Siemieniuk – inżynier procesu – z tematyką lean managemant związany od 7 lat. Autor wielu artykułów naukowych i projektów dotyczących organizacji produkcji i jej wpływu na inne aspekty działalności przedsiębiorstwa jak ochrona środowiska, czy zarządzanie zasobami ludzkimi. Wiedzę teoretyczną łączy z praktyką, obejmując w firmach stanowiska i działy wsparcia produkcji. Doświadczenie menedżerskie zdobywał jako Manager Lean Manufacturing w przedsiębiorstwie branży maszynowej, obecnie obejmuje samodzielne stanowisko projektowe w wiodącej firmie branży stolarki otworowej segmentu premium, jest również członkiem Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją . Codzienne stykanie się z problemami i efektami wprowadzanych zmian pozwala na mu na efektywne wdrażanie narzędzi uwzględniających behawioralną stronę pracy polskiego przedsiębiorstwa.

morzolMichał Orzoł – absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Technologicznego we Wrocławiu, a także WSB we Wrocławiu i WSB w Poznaniu. Aktualnie w UE Poznań przygotowuje rozprawę doktorską nt. strategi polskich firm internetowych. Od 11 lat związany z branżą zarządzania projektami. Podczas swojej kariery zawodowej współpracował m.in. z onet.pl, wp.pl, allegro.pl, money.pl, Agora S.A, Od 7 lat w swojej pracy wykorzystuje metodyki zwinne, w szczególności Scrum oraz Kanban. Prowadził wiele szkoleń związanych z metodykami zarządzania projektami oraz z narzędziami Agile. Członek Harvard Business Review Knowledge Club oraz posiadacz certyfikatu International Project Management Association.

jbranasJacek Branas – Trener, coach i konsultant. Ekspert TOC.
Specjalizuje się w szkoleniu skutecznych metod zarządzania firmą, których mierzalne rezultaty są szybko osiągalne. Pomaga w ich późniejszym wdrażaniu.
Analizując istniejącą rzeczywistość firmy pomaga znaleźć kluczowe problemy i je usunąć. Znajduje ograniczenia w działalności firm (wewnętrzne i zewnętrzne) i pomaga je usuwać lub minimalizować. Tworzy rozwiązania obejmujące zarządzanie produkcją, dystrybucją, sprzedażą i zarządzeniem projektami.
Jako coach specjalizuje się w rozwiązywaniu konfliktów – zwłaszcza wewnętrznych.

januszrybkaJanusz Rybka: doktor nauk technicznych, inżynier inżynierii środowiska. Prywatny przedsiębiorca od ponad 17 lat. Członek Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców, konsultant FIDIC oraz Biura Koordynacji Projektów Banku Światowego, członek Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Arbiter z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Ekspert Kształcenia i Akredytacji Kadr Unii Europejskiej, Konsultant Funduszy Europejskich. Szkoleniowiec z kilkunastoletnim stażem. Wykładowca na studiach podyplomowych wielu uczelni. Autor oraz współautor publikacji i książek.

83Marek Szeweła – doktorant Uniwersytetu Zielonogórskiego , certyfikowany trener wewnętrzny. Specjalista ds. Lean w dużej firmie koncernu Volkswagen. Od ponad roku w ramach swojego stanowiska zajmuje się wdrażaniem metodologii Total Productive Maintenance. Rozwijając się jako trener wewnętrzny nabrał doświadczenia w szkoleniach z zakresu ergonomii, 5S, pracy zgodnej ze standardem, szczupłego wytwarzania, pracy zespołowej, czy też TPM. Na swoim koncie posiada ponad 1000 godzin szkoleniowych doświadczenia trenerskiego. Prywatnie pasjonat TPM-u i ratownik Ochotniczej Straży Pożarnej.

Anna OleszkiewiczAnna Oleszkiewicz – psycholog, doktorantka w Instytucie Psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim. W swojej pracy doktorskiej podejmuje problematykę percepcyjnych uwarunkowań zaufania pomiędzy kierownictwem i pracownikami. Autorka prac badawczych z zakresu psychologii społecznej i psychologii organizacji. Uczestniczka międzynarodowych programów mających na celu doskonalenie warsztatu metodologicznego i umiejętności analizy statystycznej. Konsultant narzędzi badawczych w projektach naukowych.

zdjęcie_GmiterekMarzena Gmiterek – psycholog, doktorantka w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Doświadczona koordynatorka naukowych projektów dedykowanych problematyce relacji interpersonalnych. W swojej aktywności badawczej zaangażowana w analizę intrapsychicznych uwarunkowań samooceny. Zainteresowana rozwojem zespołów bazującym na ich potencjale. Uczestniczka licznych wystąpień konferencyjnych. Autorka programów szkoleniowo-dydaktycznych bazujących na nowoczesnej wiedzy i technikach pracy z grupą. Z pasją doskonali warsztat pracy z grupą.