Opinia DOIIB

Opinia Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o studiach Zarządzanie dla Inżynierów

Przygotowany przez Pana program studiów podyplomowych ma wysokie walory merytoryczne i będzie wzbudzał zainteresowanie wśród inżynierów różnych specjalności.
dr hab. inż. Eugeniusz Hotała
Przewodniczący Rady DOIIB

W maju 2015 roku zwróciliśmy się do Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z propozycją objęcia patronatem naszych studiów. Ze względu na dotychczasową praktykę nieangażowania się samorządu zawodowego w studia podyplomowe na różnych uczelniach, dostaliśmy odpowiedź odmowną.

Pan dr hab. inż. Eugeniusz Hotała – Przewodniczący Rady DOIIB w piśmie wyraził swoją opinię dotyczącą naszego programu, która jest bardzo pozytywna, za co bardzo dziękujemy.

Otrzymaliśmy także dobre życzenia związane ze studiami Zarządzanie dla Inżynierów

Życzymy Panu, aby ten ambitny i wartościowy projekt został zrealizowany z pożytkiem dla słuchaczy i Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
dr hab. inż. Eugeniusz Hotała
Przewodniczący Rady DOIIB

Jeszcze raz bardzo dziękujemy i liczymy, że spełnimy oczekiwania całego środowiska inżynierów.

Pełna treść pisma [PDF]