Six Sigma

Zapraszamy na JEDYNE WE WROCŁAWIU studia podyplomowe z zakresu Six Sigma, które kończą się CERTYFIKACJĄ OpEx Six Sigma GREEN BELT (w cenie studiów).

 

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom najnowszej i kompleksowej wiedzy z zakresu metody zarządzania Six Sigma. Program studiów był konsultowany z wieloma przedstawicielami biznesu i z tego względu proponujemy JEDYNY W POLSCE program Six Sigma obejmujący zarówno metodę DMAIC oraz DMADV!

Dzięki takiemu podejściu mamy UNIKALNE połączenie zarówno prewencyjnych projektów (najczęściej dot. rozwoju procesu i projektu) oraz reakcyjnych (rozwiązywanie problemów na bieżących produktach i procesach). Szczegóły dot. naszego podejścia zaprezentowane są na schemacie w dole strony.

Zajęcia prowadzone są w głównej mierze w formie WARSZTATOWEJ, z dużym naciskiem na stronę praktyczną pracy menedżera Six Sigma.

Program studiów został przygotowany w oparciu o konsultacje z menedżerami wielu przedsiębiorstw, które potrzebują wykwalifikowanych osób do skutecznego prowadzenia projektów Six Sigma.

Studia zostały opracowane w taki sposób, aby zmaksymalizować korzyści dla Słuchaczy. Najważniejsze z nich to:

  • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu – jednej z najlepszych uczelni ekonomicznych w kraju,
  • certyfikat Green Belt (bez dodatkowych opłat),
  • możliwość uczestniczenia w zajęciach prowadzonych przez najlepszą kadrę dydaktyków i praktyków Six Sigma z wieloletnim doświadczeniem,
  • uczestniczenie w Studiach, których program odpowiada aktualnym potrzebom przedsiębiorstw,
  • możliwość nawiązania wielu cennych kontaktów oraz wymiany doświadczeń.

Dodatkowo Słuchacze otrzymują w ramach studiów m.in.:

  • licencjonowane kopie specjalistycznego oprogramowania, m.in. MS Project 2016 Pro (do zarządzania projektami),
  • dostęp do zasobów bibliotecznych Uniwersytetu,
  • dostęp do światowych baz naukowych, m.in. EBSCO oraz Web of Knowledge.