Zarządzanie Projektami

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI to kolejna już edycja prowadzonych od 2010 roku studiów podyplomowych o tej tematyce na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI ma na celu przekazanie uczestnikom wiedzy oraz rozwinięcie umiejętności i kompetencji, niezbędnych w pracy związanej z zarządzaniem projektami. Są to zarówno elementy „twarde” (m.in. metodyki, narzędzia), jak i „miękkie” (m.in. przywództwo, motywowanie), co w sumie składa się na kluczowe kompetencje kierownika, lidera, koordynatora projektu. Właśnie takiego „połączenia” szukają u swoich potencjalnych pracowników przedsiębiorstwa i instytucje, dla których podejście projektowe staje się coraz powszechniejszą praktyką.

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI to jedyne studia, których program zawiera dwa SZKOLENIA AKREDYTOWANE!

Podstawowe zalety ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI to:

• POŁĄCZENIE „twardych” i „miękkich” elementów zarządzania projektami

• program jest wynikiem zarówno DOŚWIADCZEŃ zebranych przez wiele lat prowadzenia studiów i szkoleń związanych z zarządzaniem projektami, jak i SUGESTII PRACODAWCÓW I PRAKTYKÓW

• większość zajęć prowadzona jest w formie warsztatów (również komputerowych) z pokazaniem praktycznej strony prezentowanych treści (analiza CASE STUDIES)

• kurs INFORMATYCZNE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI prowadzony jest przez trenera akredytowanego i po zakończeniu Studiów słuchacze otrzymują certyfikat, potwierdzający udział w szkoleniu z zakresu pakietu MS PROJECT akredytowanym przez firmę MICROSOFT®

• kurs ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WG PRINCE2® ma wymiar akredytowanego szkolenia i w pełni przygotowuje do egzaminu PRINCE2® FOUNDATION

• słuchacze Studiów otrzymują certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu akredytowanym z PRINCE2, a chętni będą mieli możliwość przystąpienia do organizowanego egzaminu PRINCE2® FOUNDATION w promocyjnej cenie (nie zawiera się w opłacie za Studia). DOTYCHCZASOWA ZDAWALNOŚĆ TEGO EGZAMINU PRZEZ SŁUCHACZY STUDIÓW TO 100%!

• zajęcia prowadzi SPRAWDZONA KADRA prowadzących z dużym doświadczeniem szkoleniowym i praktycznym

• dla nas liczy się JAKOŚĆ, a nie ilość, dlatego w ciągu roku uruchamiamy maksymalnie dwie edycje Studiów

• zajęcia w MNIEJSZYCH GRUPACH – bez tłoku i chaosu, łatwiej o bezpośredni kontakt z prowadzącym szkolenie i innymi słuchaczami

• Studia kończą się egzaminem w formie testu – świadectwo ukończenia studiów potwierdza więc posiadanie kluczowej wiedzy związanej z zarządzanie projektami

Dodatkowe korzyści z wyboru ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI:

• świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w jednej z wiodących uczelni ekonomicznych w kraju

• licencjonowane kopie przydatnego oprogramowania, m.in. MS Project

• dostęp do zasobów bibliotecznych Uniwersytetu,

• dostęp do światowych baz naukowych, m.in. EBSCO oraz Web of Knowledge,